Elimkapellet i Edet

  Den frikyrkliga verksamheten vid Edet har sin upprinnelse från 1870-80 talen.
  Vid förra seklets slut var Otto Forsberg en drivande kraft. Något samfund, än mindre
  någon möteslokal fanns inte. Möten fick hållas ute i Guds fria natur, i hemmen eller på logen vid gården Edet.

  Ett protokoll daterat 4 juli år 1926 berättar att en församling bildades. Platsen för mötet var Espedalen, Edet.

  §2. Inträde begärdes av:
  Gustav Ekholm Mina Ekholm
  Linus Karlsson Gärda Karlsson
  Sigfrid Andersson Elsa Andersson
  Frans Persson Tekla Persson

  §3. Församlingen antog namnet ” Elim ”

  §4. Till församlingens tjänare utsågs:
  Församlingsäldste Gustav Ekholm
  Medäldste Linus Karlsson
  Diakoner Sigfrid Andersson och Frans Persson

  Sätra Bruks ledning visade sig välvillig och upplät gratis ett område på sina ägor,
  på vilket en samlingslokal kunde uppföras. Byggnaden som även innehöll en dopgrav
  uppfördes av evangelisten Axel Svensson, Tidaholm. En större och en mindre sal samt kök.
  Samlingslokalen invigdes den 24 sept. 1928
  Elektrisk belysning insatt i kapellet den 20 dec. 1928.

  Församlingn kom att tillhöra Helgelseförbundet.
  Föreståndare: Gustav Ekholm 1926-1934
  Einar Svensson från 1935 och avlöstes senase av
  sågförman Gunnar Johansson Edet
  Källa: G A Lindbergs skrift ” Andliga brytningtider ”
  Protokoll från församlingen. Hemb.för. arkiv

  Bildinformation

  Fotograf
  okänd.
  Fototid
  Ca 1930.

  Fler bilder från Undenäs församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Göran Ekholm

  Källa