Häradsrättens dom 1876 om väg från Ölsremma till Mulseryds kyrka (del av)

  Ladda ner

  Del av domen, originalet finns hos Nils Helgesson
  Domen innebär att väg ska byggas, 6 alnar bred, inom två år efter domen, från sockengränsen mot Ölsemma, över Elsabo via Norra Kroksult till Mulseryd kyrka. Vägen ska i fortsättningen underhållas av de fastigheter som nämns i domen, Mulseryd, Norra Krokshult, Södra Krokshult, Grenhestra och Elsabo


  Fler bilder från Mulseryd församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Gun Hansson
  Om du har frågor eller vill kontakta hembygdsföreningen e-post mulserydshembygd@outlook.com eller ring mig: 0766 063100

  Källa