Lerbo skola

  Redan1848 bedrevs skolundervisning vid Lerbo kyrka. 1862 byggdes enskolhusbyggnad. Den skulle inrymma sockenstuga, skolrum, bostäderför klockare och skollärare samt några kallrum. Det är dennuvarande Klockargården.
  1889stod Lerbo nya fattighus färdigt. Samma år hade småskola öppnatsi fattighusets övervåning 1912byggdes Lerbo ålderdomshem vid Navesta och då blev de gamla av medbåde vägglöss och fattigstämpeln.
  Ioch med tillkomsten av ålderdomshemmet blev fattighuset ledigt. Dåkunde folkskolan flytta in i de gamla lokalerna och där fanns nuäven Lerbo Kommunalkontor.
  1931skedde viss om- och tillbyggnad av kyrkskolan då fler klassrumbehövdes.
  Läsåret1932 – 33 var 70 barn inskrivna i Lerbo kyrkskola. Skolundervisningbedrevs fram till 1968. Det sista läsåret endast som småskola.
  Den9 juni 1968 avslutas epoken Lerbo kyrkskola med en gammaldagsskolavslutning av Brita Andersson som även hon då slutade enmångårig lärargärning i Lerbo.
  Efteratt i några år använts som samlingslokal för någraungdomsorganisationer beslöt kommunen att skolhuset skulle rivas dådet ansågs vara i för dåligt skick.
  Husetrevs under kraftiga protester hösten 1978.
  Numerär planen utanför Klockargården platsen för Lerbo Marknad somgenomförs varje år den sista lördagen i augusti.


  Fler bilder från Lerbo församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Hans Bergh
  Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com

  Källa