Skärkehyltes skolor

Skolorna i Skärkehylte. Till höger Skärkehyltes första skola, sedermera Småskolan för klasserna 1 och 2. Uppförd 1870 med lärarbostad som senare ombyggdes till matsal och träslöjdsal. Upphörde som skola 1950. Numera industrilokal. Till vänster Skärkehylte ”Storskola” med lärarbostad. Här bedrevs undervisning för klasserna 3-6. Renoverades 1950 då det grävdes ut källare under halva huset där det inrättades bastu och vattentoaletter. Skolan drogs in 1962. Huset är numera privatbostad (2008).
Se vidare böckerna ”Glimtar ur Långaryds historia” del 1 s 77-83 om undervisningsväsendet samt ”Glimtar ur Långaryds historia, del 3” s 343-353 om skolväsendets utveckling i Långaryd och 354-365 om Yttersjöholms och Segelsbo skola.

Bildinformation

Fototid
1960-tal.
Bildtyp original
Sv/vit foto, Papper.
Storlek original
10,1x5,1.
Platsens alternativa namn
Skärkehylte Storskola och Småskola.
Motivkategori
Byggnad.
Förv. datum
2007.
Förvärvsomständigheter
Birgitta Holmén, Nissaryd Gallagård.
Förvaring
Arkivet, Pärm, 7.

Fler bilder från Långaryd församling:

Visa fler bilder ›


Publicerad av

Birgitta Holmén