Vrå situationsplan 1977

  1. Manbyggnad
  2. Boningshus
  3. Garage
  4,. Uthus
  5. Ved- och förrådsbod
  6. Rivet uthus
  7. Garage
  8- Lider
  9. Ladugård
  10. Arbetarbostad
  11. Uthuslänga
  12-. Källare
  13. Grundmurar efter vattenkvarn

  Bildinformation

  Bildtext
  Upprättad vid Byggnadshistorisk undersökning av Hölö, 1977.

  Fler bilder från Hölö församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Runo Palmgren