BA 1693 Arbetsbostad i Ektäppan..

  Ektäppan tillhörde Ludvika bruk och användes som bostad åt bruksarbetarna. Den användes även en tid som skola, när skolan på Hammarbacken brunnit ned januari 1880, tills den nya skolan i sockenstugan blivit färdig hösten 1881. Fru Maria Nordvall har gått i skola i detta hus.
  Ektäppan låg i hörnet mellan Storgatan och Eriksgatan. Huset revs 1906 och i dess ställe uppfördes en bensinstation. Gatan hette förut Gröna vägen och gick ned till godsmagasinet vid järnvägen. 1906 fick den i stället namnet Eriksgatan. (Källa Ludvika Krönika nr 5)

  Bildinformation

  Förvaring
  Bildarkivet, Ludvika hbf arkiv.

  Fler bilder från Ludvika församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Inga Olsson
  Bygdebandsinmatare för Ludvika hembygdsförening tel 070-7567355 e-post inga.elisabeth.ohlsson@tele2.se

  Källa