Arbetare Kantorps gruva

  Personal vid Kantorps gruva år 1895.
  1. C.J. Olsson, 2. Vilh. Eriksson, 3. Lars-Erik Larsson, 4. G.A. Blomqvist, 5. Lars Johan Karlsson, 6. E.H. Fredlund, 7. J.V. Karlsson, 8. A.?. Kollberg, 9. Aug. Lundqvist, 10. Henrik Bergqvist, 11. Gruvfogde Stenberg, 12. Lars-Erik Andersson, 13. Albert Andersson, 14. P.A. Blomberg, 15. Aug Wärn, 16. Johan Andersson, Gruvtorpet, 17. Karl Johan Karlsson, 18. Albert Andersson, Karltorp, 19. Georg Eriksson, 20. Karl Larsson, 21. Karl Gustaf Karlsson, Rosendal, 22. Gottfrid Björn, 23. gruvf. Överberg, 24. Magnus Jansson, 25. Johan Jonsson, 26. Gusten Pettersson, 27. Oskar Wärnberg, 28. Axel Pettersson, Önskehem, 29. Johan Sköldin, 30. Erik Råström, 31. David Karlsson, 35. Emil Karlsson.

  Tillhör bildgalleri

  Platser
  Fler bilder från Sköldinge församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Hans Bergh
  Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com

  Källa