Elever F 1929-34.

  Rad 1 Fr.v Nr 1 Erik Pettersson Geråsen Nr 2 Runar Johansson Väla Nr 3 Lennart Landin Värnsta Nr 4 Nr 5 Gösta Jansson Väla Nr 6 Nr 7 Arne Johansson Sjölunda Nr 8 Clas-Olof Jansson Väla Nr 9 Sivert Danielsson Skräddarstugan Nr 10 Olle Aronsson Väla

  Rad 2 Fr.v Nr 2 Barbro Gustavsson Väla Nr 3 Kerstin Jonsson Väla Nr 5 Ingrid Johansson Sjölunda Nr 6 Gunvor Lindblad Nr 8 Astrid Pettersson Nr 9 Valborg Aronsson Fallet Väla Nr 10 Nr 11 Elly Andersson Getingstugan Nr 12 Solveig Johansson Sjölunda Nr 13 Asta Borg Väla Nr 14 Gun Ivarsson N.Kyrka Nr 15 Lärare Sors dotter Ulla

  Rad 3 Fr.v Nr 1 Barbro Viberg Lövlunda Nr 2 Sven Andersson Getingstugan Nr 4 Eriksson Kilabacken Nr 5 Lasse Schön Salsbro Nr 6 Kalle Pettersson Geråsen Nr 7 Sune Klasson Halltorp Nr 8 Rolf Karlsson Väla Nr 9 Arne Eriksson N.Kyrka Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Bertil Adamsson Väla Nr 14 Torsten Larsson Släggebacken Nr 15 Gunvor Eriksson N.Kyrka Nr 16 Viberg Lövlunda Nr 17 Kerstin Pettersson Geråsen

  Rad 4 Fr.v Nr 1 Mary Borg Väla Nr 2 Ingrid Sträng Getingeberg Nr 3 Kerstin Johansson Sjölunda Nr 4 Alf Aronsson Fallet Nr 5 Assar Gode Nr 6 Hans Svensson Väla Nr 7 Börje Andersson Salsbro Nr 8 Erik Jacopsson Västanmossa Nr 9 Anders Larsson Geråsen Nr 10 Börje Stål Dressden Nr 11 Margareta Johansson Nr 12 Barbro Folkesson Höjen Nr 13 Ulla Fransson Nordanbro Nr 14 Nr 15 Barbro Larsson Körtingsberg Nr 16 Ingrid Pettersson Nr 17 Anna-Lisa Elofsson Steneborg

  Tillhör bildgalleri


  Fler bilder från Viby församling:

  Visa fler bilder ›


  Publicerad av

  Bo Nilsson
  Föreningsredaktör Bosse Nilsson Tel. 0722047647 E-Post bothure47@hotmail.se

  Källa