Skogstorpsbilder

Bildernas namn utgöres av gårdsnamn (då sådant finns) eller adress, och till slut ett bild-nummer, där:
#01, #02, osv är äldre bilder
#11, #12, osv är nyare bilder.
#21, #22, osv är bilder med anknytning till fastigheten.

Fler bildgallerier från Husby-Rekarne hembygdsföreningPublicerad av

Maria Melin