Färingtofta kyrka

Den nuvarande kyrkan i Färingtofta, som invigdes 1828, ersatte den gamla medeltidskyrkan, troligen byggd på 1200-talet. Den nya kyrkan tillägnades Oscar I:s gemål Josefina och kom således att kallas Josefina kyrka. Kyrkans längdaxel går i nord-sydlig riktning och altaret, som är kombinerat med predikstolen, är placerat på långhusets östra vägg. Dopfunten av sandsten är medeltida och bevarad från den gamla kyrkan. Dopfatet i mässing är ett 1600-talsarbete.

Ett medeltida krucifix som tillhört den gamla kyrkan är sedan 1912 deponerat på Lunds historiska museum, men en identisk kopia finns placerad vid altaret i nuvarande kyrkan. Kyrkans storklocka, troligen från 1400-talet, är möjligen den klocka som i handlingar från 1612 sägs ha flyttats från kyrkan i Herrevadskloster till Färingtofta kyrka.
På långhusets östra vägg finns invändigt en inmurad gravsten med texten ”Här under hvilar för detta Regement Fältskären Gust. Arendt Fehbell född uti Saxen Anrick Stadt den 25 jan. 1679. Död i Färingtofta den 5 sept. 1740”.

Fler bildgallerier från Riseberga - Färingtofta hembygdsföreningPublicerad av

Barbro Andréll
Barbro Andréll E-post: barbro.andrell@telia.com Arkivarie och föreningsredaktör för Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening.