Okända 1

Bilder från Anna Söderlund, Korboslätten, Östervåla.
Om några känns igen mejla då detta till daggewe@live.com

Fler bildgallerier från Östervåla hembygdsföreningPublicerad av

Dag Westerlund
Bygdebandsinläggare för Östervåla Hembygdsförening. Ändringar, tillägg och bilder sändes till daggewe@live.com