Järnvägen i Ramnäs

På 1850-talet när stambanorna i Sverige byggdes kom de inte att ligga inom vår region. De drogs på ett för vårt områdes del, ofördelaktigt sätt. Detta gav upphov till privata engagemang. Ett konsortium bildades med köpmän, bankmän och andra intressenter. De undersökte möjligheten till en bärkraftig järnväg norr om Mälaren. Uppdraget, att upprätta ett förslag till en privatbana, gick till majoren Klas Adelsköld. Hans kostnadsförslag löd på en totalkostnad om 8 Mkr varav 3 Mkr skulle finansieras genom aktieteckning. Övriga 5 Mkr söktes som statsbidrag. Detta avslogs i 1871 års riksdag. Stockholms stad ställde då ut ett obligationslån med räntegaranti för att finansiera resten av kostnaderna. Mot slutet av 1870-talet utfärdades en inbjudan till aktieteckning. Argumenten för järnvägen var dess betydelse för de i regionen verksamma företagen. Järnvägen skulle skapa snabba förbindelser dels med anslutande järnvägar och till hamnar för vidare transport ut i världen. Aktieteckningen gick väldigt bra och 1872, på hösten, kunde arbetet starta på vissa avsnitt. Den 7/12 1875 invigdes bandelen Sala-Västerås-Köping. Sala var redan tidigare knutet till Tillberga för att få förbindelse med Västerås. Linjen Tillberga-Ängelsberg öppnades den 27/7 1876. I sin helhet stod hela banan klar, som invigdes av konung Oskar I., den 12/12 1876. Ett särskilt tåg avgick med konungen från Stockholm mot Västerås. Väl framme i Västerås klockan 14.15 så höll konungen ett invigningstal;

Fler bildgallerier från Ramnäs-Virsbo hembygdsföreningPublicerad av

Arne Eriksson
Föreningsredaktör för Ramnäs-Virsbo hembygdsförening, tel. 0702997039 eller e-post arneeriksson@tele2.se.