Reglemente för skolorna i Gryt år 1898

Redogörelse för förhållandet i Gryts skolor år 1898, inlämnat till Domkapitlet i Linköping (16 sidor) Redogörelsen godkänt år 1899.

Fler bildgallerier från Gryts hembygdsföreningPublicerad av

Margareta Andersson