Räkningar till Gästgivargården, Hällingsjö

I Bugärde fanns ett gästgiveri som flyttade till Hällingsjö 1829. Ägare blev 1849 Gustaf Engström och hans hustru Charlotta Christina Lindgren Deras son Gottlieb (1846-1910) och hans hustru Anna Britta (1845-1934) övertog det 1891.  Efter makens död övertog Anna Britta gästgiverirörelsen några år innan den upphörde 1914. Det drevs sedan som café av dottern Emma Engström.

Räkningarna har sparats av Anna och Maja Ekman, Hällingsjö. De var barnbarn till Gottlieb och Anna Britta Engström.

Fler bildgallerier från Björketorps sockens hembygdsföreningPublicerad av

Dagny Bengtsson
Föreningsredaktör för Björketorps hembygdsförening. Tel. 031-246985 E-post dagny.bengtsson@gmail.com