Inkörning av hö en dag i juli 1966

Detta år var det sista som häst användes för detta arbete. Fram till slutet av 1970-talet användes dock alltid hästräfsan vid arbetet med hö.
Höet lastas från ett fält nere i dalen. Det har torkats på rundhässjor. Dessa började användas på 1920-talet på gården Strömma i Sätila. Enligt en annan uppgift skall de komma från grannsocknen Hyssna. De var bra för hötorkning i områden med mycket nederbörd.

Fler bildgallerier från Björketorps sockens hembygdsföreningPublicerad av

Dagny Bengtsson
Föreningsredaktör för Björketorps hembygdsförening. Tel. 031-246985 E-post dagny.bengtsson@gmail.com