Torpgudstjänst på Marieberg, Hällingsjö

På garveriet Marieberg, Hällingsjö hade hembygdsföreningen en torpgudstjänst 1981 som var den femte i ordningen. Stället ägdes då av syskonen Inga, Ivan och Lars Claesson. Efter gudstjänsten berättade Ivan Claesson, barnbarn till Johan Peter Pettersson om byggnaden. Marieberg byggdes 1863 av garvare Johan Peter Pettersson efter skisser av hans hustru Maria.
Det var nu ingen torpmiljö men på 1700-talet och början av 1800-talet hade här legat ett soldattorp som sedan flyttades till Vika.
Kyrkoherde Gustav Börjesson predikade och Åke Rundin, Hindås sjung solo och för musiken stod Lars Claesson, Hans Fougstedt, Rune Redhammar och Britta Claesson. Man hade på en vägg gamla damhattar och huvuddukar utställda. På en textad tavla kunde man läsa att de var från 1800-talet och fram till början av 1900.

Fler bildgallerier från Björketorps sockens hembygdsföreningPublicerad av

Dagny Bengtsson
Föreningsredaktör för Björketorps hembygdsförening. Tel. 031-246985 E-post dagny.charlotta@gmail.com