Oidentifierade bilder

Fler bildgallerier från Riddarhyttans hembygds- och intresseföreningPublicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com