Nedlagda skolor

Morups första lärarinna hette Inger Johanna Johansdotter.  Hon var född 1811 och dotter till Johannes Arvidsson och Anna Beata Andersdotter Borg. Enligt uppgift undervisade Inger Johanna barn redan 1828. Detta var fjorton år innan Sveriges folkskolestadga tillkom. I undervisningen hade hon sin syster Anna-Greta samt brodern Lars till hjälp. Inger Johanna av Kungl. Maj:t tillstånd år 1846 att genomgå ”skollärarexamen vi Folkskole Lärare Seminarium i Göteborg.

I Hallands läns tidning den 16 juli 1840 kan man läsa följande: Kongl. Maj:t har tilldelat barnalärarinnan, inom Morups pastorat, medaljen för berömliga gärningar, jämte en gåva på 150 Riksdaler B:co utav allmänna medel och lika stor summa av sina enskilda medel.

År 1859, 48 år gammal, gifte Inger Johanna sig med änkemannen, förre hemmansägaren Johannes Stenberg. Inger Johanna dog 1875.

Fler bildgallerier från Morup-Stafsinge hembygdsföreningPublicerad av

Marie-Louise Johansson
Föreningsredaktör för Morup-Stafsinge hembygdsförening