Politiska föreningar

Av politiska föreningar i socknen var Runsten-Långlöts SLU-avdelning den första. (Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund). Den bildades redan 1932 med Israel Ahlqvist som ordförande och Knut Folkemark som vice ordförande. En avdelning av Bondeförbundet bildades i Långlöt 1944. Även här blev Israel Ahlqvist ordförande. CKF, Centerns kvinnoförbund bildades i Långlöt 1951. Första ordförande blev Astrid Folkemark.

Långlöts  arbetarkommun bildades 1937 med Ernst Wilhelm Nilsson som ordförande. En arbetarekommun är detsamma som en lokalorganisation inom Sveriges socialdemokratiska arbetarparti och historiskt även inom exempelvis Vänsterpartiet kommunisterna och Socialistiska partiet.

Val till riksdag, kommun och landsting har under åren förrättats i Hemgården.

Fler bildgallerier från Långlöts hembygdsföreningPublicerad av

Birger Ohlson
E-post: bo@bizon.se - Föreningsredaktör för Långlöts Hembygdsförening - www.bizon.se