Medlemmar i Hantverksföreningen

Under dryga 60 år var Malmköpings hantverkare engagerade i ortens Hantverksförening, Genom åren fick många av dess medlemmar ta emot gesäll-och mästarbrev.  Se ytterligare information i separat dokument!

Fler bildgallerier från Malmköpingsortens hembygdsföreningPublicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com