Långlöts kulturella ungdomsförening

Under vintern 1934 bildades Långlöts kulturella ungdomsförening i Långlöts lilla skolsal. Till styrelse valdes som ordförande Knut Folkemark, Folkeslunda, vice ordförande Hilding Johansson, Åstad, kassör Werner Andersson, Himmelsberga och sekreterare Stanny Johansson-Hasselbom, Åstad. Föreningens syfte var att samla ungdomen till nyttiga insatser på olika sätt. På schemat fanns mötesteknik, sång, lekar, uppläsning, sketcher, fester, föredrag, tablåer och tävlingar. Under sommartid ordnades också fester och andra evenemang i festplatsen Flaten. Den var belägen nordost om gamla mejeriet, nuvarande Hemgården. Det var Långlöts kulturella ungdom som byggde stugan på festplatsen. Stugan finns idag i privat ägo i Långlötsmosse.

 

 

Fler bildgallerier från Långlöts hembygdsföreningPublicerad av

Birger Ohlson
E-post: bo@bizon.se - Föreningsredaktör för Långlöts Hembygdsförening - www.bizon.se