Länsstyrelsen i Blekinge län Kungörelser

I ÖBHs föreningsarkiv har vi glädjen att förvara sparade kungörelser och bihang från många år. Här på Bygdeband kommer vi att publicera guldkornen som rör vårt område. T.ex. kungörelser om exekutiva auktioner, efterlysningar och annat av intresse för vårt hembygdsområde.

Lagfarter m.m. finns på bevaraminnen.se >>

Fler bildgallerier från Östra Blekinge hembygdsföreningPublicerad av

Sara Rönér Janicke
Släkt- och hembygdsforskare som brinner för vardagen och människorna som levde före oss. Ansvarar för ÖBHs Bygdebandssatsning och började med städning och organisering av föreningens område på Bygdeband i januari 2016. Kontakt: obhbygdeband@gmail.com