Järnvägen förbi Balsby – Österslöv – Ekestad och Gårrö

Järnvägen förbi  Balsby – Österslöv – Ekestad och Gårrö

Den 3 december 1885 öppnades järnvägen mellan Kristianstad och Immeln. Den 18 maj 1886 kunde man åka tåg ända till Glimåkra. Stationshusen som var byggda i trä uppfördes ca 1909 samma år som tågresenärerna kunde åka ända upp till Älmhult. Runt de nya järnvägsstationerna började en ny bebyggelse att växa fram.

Det var något speciellt i atmosfären, när ett ånglok tuffade in på stationen. Stinsen i sin vackra uniform gjorde tecken med en röd flagga, att det kraftfulla loket skulle stanna. Den varma fuktiga röken ringlade sig på perrongen och runt passagerarna. Många människor var samlade. Några skulle resa andra kom hem.  Det fanns också de bybor som kom till stationen bara för att titta på tåget och kanske drömma om att resa till någon annan plats.

På 1950-talet ersattes ångloken mer och mer av dieseldrivna rälsbussar. Många järnvägsstationer blev obemannade. Passagerarna fick själva genom en så kallad plåtstins stanna rälsbussen. Biljett köpte man av konduktören.

Persontrafiken Kristianstad –Älmhult lades ner den 31 maj 1969. Godstrafiken den 1 juli 1978. Rälsen som lagts dit av starka män blev uppriven i etapper. Sist togs bandelen bort mellan Kristianstad och Ekestad. Denna del av banan användes av SJ som övningsspår fram till 1991.

Numera finns det en cykelväg på banvallen. På vissa platser alldeles intill Råbelövssjön.  Stationshusen längs banan har blivit privata villor.

1944 efterträdde Frans Wiberg Mårtensson som blivit stins i Arkelstorp. Genom anställningen i Österslöv korsade Wiberg sin fars levnadsbana. Fadern Nils Wiberg var nämligen känd som en populär konduktör på persontågen Kristianstad Älmhult som varje dag stannade på stationen i Österslöv. Frans Wibergs fru hette Bertha och de hade fyra döttrar som växte upp i Österslöv. Siv, Astrid, Rose-Marie och Birgitta. Familjen utökades 1948 med dottersonen Jörgen. Från 1957 fram till pensioneringen var Frans Wiberg stins i Arkelstorp.

Järnvägsstationerna  fungerade även som postkontor så länge de var bemannade.

Fler bildgallerier från Villands härads hembygdsföreningPublicerad av

Yvonne Palm Lundström
Mitt namn är Yvonne Palm Lundström. Jag är född i november 1939. 1999 blev jag aktiv i Villands härads hembygdsförening med bl.a. redaktör mm för årsboken, hemsidan och Facebook. Jag är nu också redaktör för Bygdeband. Vill du nå mig så har jag telefon 076-13 40 690 men använd gärna e-post: yvonne.lundstrom@ypl.se