Milstolpar i Knutbytrakten

Väghistorisk forskning

Kartläggning av milstolpar

Under 2017 så har Knutby-Faringe-Bladåkers hembygdsförening genomfört ett väghistoriskt projekt med stöd från kulturförvaltningen i Uppsala kommn En viktig del i projektet var att kartlägga och fotodokumentera de milstolpar som finns i området. För att öka kunskapen så införskaffades boken MILSTOLPAR Stockholm Uppsala Södermanland Historik, Underlag och anvisningar för upprustning och vård (författare Stefan Nordin). För att kartlägga platser användes Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök”. Medlemmar i hembygdsföreningen kunde också ge kompletteringar så vi hittade fler stenar och lämningar som annars varit svåra att hitta och kartlägga. Det finns både milstolpar av sten men också av trä som är bevarade. Det man kan konstatera att milstolparna utgår i avstånd ifrån Stockholm. De är dock minst två olika vägar från Stockholm ett mer rakt nordlig sträckning och en som gått längre västerut som haft samband med vägen till Uppsala. Läs mer

Fler bildgallerier från Knutby Faringe Bladåkers hembygdsföreningPublicerad av

Per-Erik Nyström
Du kan nå mig på epost: pererik.nystrm@gmail.com Jag samlar information om affärer i Knutby. Samlar också information om Gränsta, Bysättra och gårdarna efter Rånäs- och Rörsbyvägen.