Försörjningshem, ålderdomshem, äldreboende i Björketorps kommun

Björketorps kommun blev 1893 arrendator av Björketorp Stom som inrättades som ”fattiggård”. Föreståndaren för denna skötte jordbruket med hjälp av anställda men också av de boende som orkade. Under de första åren var det 21 intagna varav 15 åldringar och 6 barn mellan 2-15 år.

En ny byggnad invigdes 1924 och kallades ”Försörjninghemmet”. Den byggdes till 1930 och hemmet kunde ge plats för 14 personer. Byggnaden är nu borta.

Ålderdomshemmet drevs tillsammans med jordbruket fram till 1941. Då övertogs jordbruksskötseln av en arrendator.

Kommunen ökade i storlek och platserna räckte inte till och man fick hyra platser på ålderdomshem i grannkommunerna och även Göteborg. Det beslutades 1965 att ett nytt hem skulle byggas på Rävlanda Västergården. Det nya som kallades Björkelid invigdes 1970 och hade 40 platser. En större ombyggnad genomfördes 1995-96.

Fler bildgallerier från Björketorps sockens hembygdsföreningPublicerad av

Dagny Bengtsson
Föreningsredaktör för Björketorps hembygdsförening. Tel. 031-246985 E-post dagny.charlotta@gmail.com