Rävlanda skola

Kyrkskolan blev Rävlanda skola genom namnändring 1954.  En ny byggnad för barnbespisning, träslöjd och samlingssal byggdes 1958. Samlingssalen i källaren var även gymnastiksal till 1976 då idrottshallen tillkom. På hösten 1973 togs en ny skola med sex klassrum i bruk. 1979 var det dags att undervisa de första högstadieeleverna i Rävlanda.

Fler bildgallerier från Björketorps sockens hembygdsföreningPublicerad av

Dagny Bengtsson
Föreningsredaktör för Björketorps hembygdsförening. Tel. 031-246985 E-post dagny.charlotta@gmail.com