Smålandsstenar Samhälle

Smålandsstenar är, liksom många andra samhällen i Sverige, ett resultat av järnvägens utbyggnad under 1800-talets senare del. Föga anade de styrande i Villstads kommun vilken betydelse denna järnväg skulle få för bygdens utveckling. På det område som i dag är samhället Smålandsstenar låg endast några torpstugor och granskogen stod tät kring det lilla nybyggda stationshuset när tågen började rulla 1877. Det dröjde dock inte länge innan man upptäckte vilka möjligheter till transporter av bl.a. skogsprodukter som järnvägen erbjöd. Den första affären startade redan 1877 och ett år senare började Smålandsstenars Ångsåg och Snickerifabrik sin verksamhet.

Fler bildgallerier från Villstads hembygdsföreningPublicerad av

Sven Jarl
Mitt namn är Sven Jarl och jag är ordförande i Villstads Hembygdsförening samt en av redaktörerna i Bygdeband.