Bygdebladet Allehanda

Utgivare Valla-Sköldinge sockenråd. Utkommer med 4 nummer per år och delas ut till ca 1 400 hushåll i Sköldinge, Valla och Lerbo.

Fler bildgallerier från Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsföreningPublicerad av

Hans Bergh
Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com