Godtemplarlogen 2965 Spiran

Godtemplarlogen 2965 Spiran i Österslöv var verksam 1901 – 1999.

En av förgrundsgestalterna var Anders Linderoth född 1860. Till yrket målare och boende på Vävablekan i Håstad. Vid 50-årsjubileumet hyllades han med en minnesstund vid sin grav och kyrkoherde Edvard Åkesson la ner en krans

Man kan påstå att Logen Spiran under större delen av 1900-talet fungerade som en motor i församlingens sociala och kulturella liv. Ordenshuset blev en samlingsplats inte enbart för godtemplarna själva och deras nykterhetsarbete utan även en plats för offentliga tillställningar av skilda slag anordnade av godtemplarna och andra aktörer.

Populära tillställningar var dansen i ordenshuset. Festligheter i Ekestads folkets park och på Landvinningen i Kiaby med flera platser. Frågesport med olika lag  inleddes med en estradunderhållning. 1953 var det Erik Everman och Jonna Stjärna från IOGT:s distriktspatrull. 1954 var det en liten flicka som hette Ann-Louise Hansson från Kristianstad som senare blev en rikskändis. Amatörteater av föreningens egna medlemmar i logen drog också mycket folk. Alla var nöjda och glada när de vandrade eller cyklade hem efter kvällens föreställning.

Medlemsantalet i logen har växlat under åren men efter 1963 hade samhällsutvecklingen medfört att intresset för nykterhetsarbetet speciellt bland ungdomar hade minskat väsentligt.

1981 tvingades Logen att sälja ordenshuset på grund av ökade kostnader. Logen levde dock kvar till 1999. De sista medlemmarna (4 personer) övergick då till logen Sköldmön i Barum.

Det finns artiklar i Villands härads hembygdsförenings årsbok 2004 och 2005 om logens verksamhet. Författare Curt Nilsson Kristianstad. Böckerna finns på Kristianstads bibliotek.

Fler bildgallerier från Villands härads hembygdsföreningPublicerad av

Yvonne Palm Lundström
Mitt namn är Yvonne Palm Lundström. Jag är född i november 1939. 1999 blev jag aktiv i Villands härads hembygdsförening med bl.a. redaktör mm för årsboken, hemsidan och Facebook. Jag är nu också redaktör för Bygdeband. Vill du nå mig så har jag telefon 076-13 40 690 men använd gärna e-post: yvonne.lundstrom@ypl.se