Älgagården

Älgagården (Elgagården) har fått sitt namn efter ägaren Carl Fredrik Elg

År 1861 tillträder Carl Fredrik Elg Håstad nr 14 och året därpå flyttar den tidigare åbon Anders Jönsson med familj först till Håstad nr 5 och senare samma år till Oppmanna. Carl Fredrik Elg är född den 28 december 1835 i Fjälkestads prästgård. Han är son till Kyrkoherden Magister Simon Christopher Elg och hans hustru Ingrid Nilsson. Det råder väl knappast någon tvekan om, att det är Carl Fredik Elg, som gett sitt namn åt nr 14, Elgagården. C F Elg är inte ägare till Elgagården någon längre tid. Han flyttar redan år 1868 till Elleholm, där han enligt ett frejdebrev erhållit en Controllörsbefattning. Ännu medan C F Elg står som ägare till Elgagården, har åbon Sven Olsson från Kiaby helt kort svarat för gårdens skötsel. Denne återvänder till sin födelseförsamling med familjen, då gårdens nye åbo Nils Andersson kommer från Skepparslöv med sin familj år 1868.

Nils Andersson är född i Skepparslöv år 1830 och hustrun Anna Persdotter i Linneröd år 1834. Barnen Hanna och Per är båda födda i Skepparslöv år 1861 resp. 1867. Till Elgagården kommer 1877 pigan Sissa Bjerstedt. Sissa, som är född i Vånga år 1854, har redan arbetat på ett par andra gårdar i Österslöv. Hon kommer att bli Elgagårdens trotjänarinna.

År 1882 gifter sig Nils Anderssons dotter Hanna med Per Persson, som är född i N. Åsum år 1854. Per är son till Per Larsson och Anna Persdotter. Båda är födda i N. Åsum år 1815 och kommer till Österslöv nr 12 år 1873 tillsammans med sina två söner Per och Lars. Efter giftermålet med Hanna Nilsdotter efterträder Per Persson sin svärfar som ny åbo på Elgagården. Per och Hanna får tre barn: Anna född 1883, Johanna född 1885 och Nils född 1888. Redan år 1892 avlider Hanna. Pers svärföräldrar, som också bott på gården flyttar 1896 fram till Österslövs by.

Pers dotter Anna får år 1900 prästbetyg för inträde till lärarinneseminarium i Kalmar, där hon utbildar sig till folkskollärarinna. Anna gifter sig senare med Per Larsson från Österslöv nr 9, Hönnedal och systern Johanna ingår äktenskap med Pers bror Nils Larsson. Systrarna blir därmed svägerskor. Johanna och Nils Larsson bosätter sig på Karsta gård. Nils Persson tillträder Elgagården år 1913. Ett blixtnedslag antände år 1917 den gamla gården, Håstad nr 14, som brann ner till grunden. Därefter köpte Nils Persson Håstad nr 19, som kallades Pukegården. Det är denna gård, som idag bär namnet Elgagården. Nils Persson köpte senare även Håstad nr 10, som benämns ”Mattsas”. Man kan förmoda att det är åbon Mattias Andersson, som kom från Nymö år 1856 till Håstad nr 10, som gett gården detta epitet. Under 1890-talet är åbon Ola Nilsson på Håstad nr 19 även ägare till en fastighet på Håstad nr 3. Elgagården av idag består således av fordom fyra enskilda gårdar.

Nils Persson efterträddes av sonen Gunnar Persson år 1946. Jordbruket kom att arrenderades ut Jan-Inge och Sverker Johnsson,. När Elizabeth Persson avled testamenterade hon mycket pengar till Diakonikretsen i Österslöv. Nuvarande ägare är Barbro och Zerny Palm, Nybodal.

Läs gårdens historia från 1700-talet i PDF-format hämtad från Villands härads hembygdsförenings Årsbok 2007! Författare Elsie Olsson Österslöv.

Fler bildgallerier från Villands härads hembygdsföreningPublicerad av

Yvonne Palm Lundström
Mitt namn är Yvonne Palm Lundström. Jag är född i november 1939. 1999 blev jag aktiv i Villands härads hembygdsförening med bl.a. redaktör mm för årsboken, hemsidan och Facebook. Jag är nu också redaktör för Bygdeband. Vill du nå mig så har jag telefon 076-13 40 690 men använd gärna e-post: yvonne.lundstrom@ypl.se