Första sommarstugorna på Stora Askerön Hus 486

Larsson – Hus 486
Folkskollärarna Elsa och Hjalmar Larsson byggde huset 1922.
De hade hitta Askerön genom bekanta som var sommargäster
på Stenungsön. De hyrde något år i huset som låg nedanför
Lundells, där endast stenfoten är kvar idag.
Barnen Ingrid, Bertil och Bengt var födda 1918-1922, så
det var småbarn i huset direkt när det byggdes. Även Elsas
föräldrar kom dit på besök, men då blev det nog trångt.
Första året var inte övervåningen klar, så då fick familjen sova
i storstugan. Jungfrun fick sova i köket. Detta fick hon leva
med fram till 30-talet då en ny lag stiftades som förbjöd detta.
Således byggde man till en jungfrukammare. Ont om vatten
var det periodvis och då skedde tvättning och säkert även
vattenhämtning vid Kurrelebrunn som ligger strax söder om
Danestavägen.
Lillstugan byggdes på 40-talet för att kunna lösa utökade
rumsbehov när barnen blivit vuxna men alltjämt ville vistas på
Askerön.
Tomten köptes i tre delar, först där huset står, sedan till brunnen
och sist ner till stranden. Avstyckning skedde med förbehållet
att stamfastighetens djur fick drivas över det avstyckade
området.
Telefon kom till huset förhållandevis tidigt men elen fick vänta,
den kom först på 50-talet.
Elsa ägde huset fram till mitten på 70-talet när nästa
generation tog över. Karin Guttman köpte då loss huset och
Karin har sedan lämnat stafettpinnen till barnen Marita, Per,
Hans och Elin som samsas om huset idag med sina familjer.

Fler bildgallerier från Stora Askeröns hembygdsföreningPublicerad av

Bengt Matsson