Första sommarstugorna på Stora Askerön Hus 894

Holm – Hus 894
Byggdes 1934 av trävaruhandlare
Hans Holm från Göteborg och hans
fru Elsa.
Huset uppfördes av Otto Holmberg samt
Fritz och Carl Johannesson.
Grundstenarna fraktades med båt
från Tjörn.
Huset används idag som sommarstuga
av barnbarn till Hans och Elsa
Holm.
På fastigheten finns också ett hus
som uppfördes 1961 av Stig och
Ingrid Nylén, där de bor permanent.
Ingrid Nylén, född Holm, är dotter till
Hans och Elsa Holm.

Fler bildgallerier från Stora Askeröns hembygdsföreningPublicerad av

Bengt Matsson