Arne Perssons gårdsbilder 1990.

Arne Persson, Klev i Askome, var en flitig hobbyfotograf. Mest fotograferade han växter eftersom han var mycket kunnig på det området, men han dokumenterade också hembygdsföreningens verksamhet. Bl a tog han diabilder på samtliga gårdar, villor och andra byggnader i socknen omkring 1990. Dessa bilder har skannats och arkiverats i hembygdsföreningens arkiv.

 

Fler bildgallerier från Askome hembygdsföreningPublicerad av

Sven Larsson
Sven Larsson, f. 30.3.1940 i Gällared, Halland. Bott i Askome. Student i Halmstad 1960. Historiker. Lektor i Jönköping. Bor nu i Falkenberg. Författare till "Vessige och Alfshög. Två socknar i Ätrans dalgång", "När hallänningarna blev svenskar. Ett dramatiskt nationalitetsbyte 1645-1720", "När gränslandet fick fred. Halland under 1700-talet", "Ätrans dalgång. Berättelsen om ett gränsland". tel. 076-8448323 sven@svenlarsson.se www.svenlarsson.se