Kraftverket i Gullspång

Kraftverket i Gullspång började byggas 1906 och invigdes den 28 juli 1908. Arbetsstyrkan som tidvis uppgick till 1000 man var inkvarterad i manskapsbaracker eller som inneboende på gårdar och i privata hus i bygden.

Initiativtagare och drivande för projektets genomförande var John Hedin som även blev Gullspångs Kraftaktiebolags förste verkställande direktör.

Kraftverket i Gullspång var vid invigningen 1908 Sveriges största, en plats som dock snart övertogs av Trollhättan.

Fler bildgallerier från Amnehärads hembygdsföreningPublicerad av

Jan Erick Erickson
Bygdebandsinmatare för Amnehärads Hembygdsförening 073-378 98 46