Kumlabilder

.
Här har samlats bilder som inte hör hemma i övriga bildgallerier och som främst avser platser och byggnader inom Kumla församling.

Fler bildgallerier från Kumla-Sannahed hembygdsföreningPublicerad av

Gunnar Hallin
Pensionerad biolog, bosatt i Hallsberg. Medlem i Kumla, Hallsbergs och Lerbäcks hembygdsföreningar och en av redaktörerna för Bygdeband i dessa. Jag tar tacksamt emot uppgifter om t ex okända personer på bilderna, eventuella felaktigheter etc. gunnar.hallin@gmail.com, 0582-51313