Skara sjukhus Malmgården före ombyggnad

Skara sjukhus byggdes på 1930-talet. På 1960-talet drevs sjukhuset som en filial till Johannesberg för vård för utvecklingsstörda fram till 1980-talet då kommunen tog över fastigheten och utnyttjade den för Demensboende. Fastigheten revs på 1990-talet och ersattes med nya Malmgården. Bilderna är tagna 1987 då kommunen utnyttjade fastigheten för demensboende

Fler bildgallerier från Skara GillePublicerad av

Freddie Wendin
freddie.wendin@comhem.se tel: 070 326 60 96