Fr. Magnusson möbelfabrik –

Fler bildgallerier från Gällaryd hembygdsföreningPublicerad av

Jörgen Rishöj
Jag ägar ett torp i Voxtorp församling, men Gällaryd är närmare. Jag har engagerad mig i Gällaryd Hembygdsförening, och är imponerad av den historiske interessen i trakten.