Brobergs Bokhandel

1907 öppnade Richard Broberg bokhandel i Wetterviksa fastigheten, där han förutom bokhandel även hade speceri och fröhandel. Efter några år överlät han rörelsen till sin bror Gunnar, som specialiserade sig på bok och pappershandel samt tryckeri. Efter en tid flyttade han rörelsen till Hammarlindska, f.d. Gästgiveriet, där bokhandeln fanns kvar fram till 1936. Då byggde Gunnar Broberg en fastighet vid Boråsvägen 4, där Artur och Margit Broberg efter några år övertog firman och drev den fram till 31 maj 1978.

Fler bildgallerier från Svenljunga hembygdsföreningPublicerad av

Göran Eriksson
Föreningen tar tacksamt emot äldre bilder och dokument från Svenljunga-Ullasjö församling. Kontakta mig på ingrid.goran.eriksson@gmail.com Eller på tel. 0325-611135