Valla – från by till samhälle

Valla tätort under 150 år, 1862-2012. Under de första hundra åren ökade ständigt antalet företag för att kulminera i slutet av 1960-talet. Under dessa år har mer än ett 75-tal olika företagsformer startat och slutat sin verksamhet, i några fall efter kort tid.
I detta bildgalleri redovisar vi några av verksamheterna under åren.

Fler bildgallerier från Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsföreningPublicerad av

Hans Bergh
Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com