Garpenbergs herrgård

Garpenbergs bruk med kungsgård grundades av Gustav Vasa på 1500-talet. Den byggnad som idag inrymmer hotell och restaurang byggdes 1801, men i källaren finns rester av den gamla kungsgården kvar i form av slaggstensvalv. Byggnaden beställdes av Salomon von Stockenström och ritades av arkitekt Carl Christoffer Gjörwell, som gav den ett utseende som mer kännetecknar ett slott än en herrgård. Under större delen av 1900-talet utbildade dåvarande Skogshögskolan jägmästare vid Garpenbergs herrgård, men sedan slutet av 1990-talet är byggnaden i privat ägo.

Källa: Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Garpenbergs_herrg%C3%A5rd, 2018-05-01).

Fler bildgallerier från Garpenbergs hembygdsföreningPublicerad av

Anja Hedqvist
Sammankallande dokumentationsgruppen, anja.hedqvist@gmail.com.