Bilder ur äldre Hembygdsböcker

Här finns i årsordning bilder ur våra äldre hembygdsböcker.
Originalfoton kan ej hittas.

Siffran efter bildnamnet hänvisar till hembygdsboksnummer.

Fler bildgallerier från Kalvsviks hembygdsföreningPublicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .