Järnskog 1800-tal

Attest
Brukspatron Hans Oskar Juel från Noresund i Köla Sn, som med familj flyttar till Koppom i Jernskog Sn, är född 12/9 1812 i Köla och hans fru Elisabeth Magdalena Kruse född i Carlstad den 23/7 1826, äga god kristendom, kunskap begingo H. H. Nattvard sednast den 11/7 -58, föra en kristelig vandel samt äro va–  deras Son.
Köla den 17 Nov. 1859
J.Sjöstedt

Fler bildgallerier från Järnskogs hembygdsföreningPublicerad av

Rickard Loberg
Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com