Stormen Gudrun

Här är samlade bilder dels för stormens verkningar under 2005 men också reperationsarbetet efter stormen.

Bilderna kommer att  sorteras i tidsordning då programmet ger den möjligheten.

Fler bildgallerier från Kalvsviks hembygdsföreningPublicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .