Arbetsdagar

Det har varit tradition att varje vår och varje höst ha en arbetsdag på Hembygdsgården.

Ofta har man träffats på måndagskvällar för umgänge och underhållsarbeten

Fler bildgallerier från Kalvsviks hembygdsföreningPublicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .