Kalvsvik 2019

Vattnet i sjön Åsnen har återvänt och Kalvsviksfjorden är inte längre en dypöl. Underbart att se en sjö igen.

Nu i månadskiftet april – maj längtar vi dock efter mer regn. Det är torrt sedan en månad och sjön har börjar sjunka igen.

Fler bildgallerier från Kalvsviks hembygdsföreningPublicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .