Brittgården

Bostadsområdet började byggas 1959 och ritades av Ralph Erskine. Tanken var att skapa ett boende där allt skulle finnas, affär och utrymmen för umgänge med mera. Som alla lite större bostadsområden blev det både älskat och hatat och har genomgått olika skeden alltefter som generationsskiften skett och byggnaderna fått behov av underhåll. Brittgården består även om den lokala matbutiken lagts ner och en del av området används för äldreboende. Kanske har det inte fullt ut fungerat som arkitekten tänkte sig men Brittgården har åtminstone rönt stort internationellt intresse med sina spektakulära lösningar.

 

Fler bildgallerier från Kyrkefalla HembygdsföreningPublicerad av

Conny Löfving