Arvid Alsund

Arvid Alsund, urmakare och byfotograf. Alsund var född år 1902 i Norrbotten. Han fick lära sig urmakaryrket i Vittangi. Tjugotre år gammal läste han en annons i en tidning om ett samhälle på frammarsch i Södermanland. På hösten 1925 kom han flyttande till Sköldinge socken. Alsund fann snart en lokal för sitt urmakeri.
Hans modersmål var finska men han behärskade även rikssvenska, men med stark brytning. Det blev hans speciella kännetecken under alla år. I telefonen sa han bara lungt: ”Det är jagk”! och alla visste vem som talade.
Alsund ägnade sig tidigt åt fotografering och han blev i ordets rätta bemärkelse byfotograf. Vid bemärkelsedagar bland arbetare och småbönder kontaktades Alsund, som fotade jubilaren bland blommor och gåvor i sitt hem. Ofta togs också en gruppbild på alla som närvarade på kalaset. Det fanns dock en risk med att anlita honom som fotograf. Otaliga historier berättas om Alsund som fotograf och flest är historierna om dem, som efter ett antal veckor frågade efter bilder från födelsedagen och då fick till svar: ”Det gick inte så bra”! ”Varför det då”? ”Jagk glömde sätta i filmen” svarade Alsund sanningsenligt och kortfattat.
Men han fotograferade även en hel del av eget intresse. Det är nästan alltid människor med på han bilder, ofta unga kvinnor, flickor och barn. Det är ögonblicksbilder av folk i olika sköldingemiljöer och inomhusbilder. Bilderna är och var för ortsborna viktigare än mången stel ateljebild.
Alsund satte också färg på bygden genom sin udda personlighet och sitt ovanliga leverne. Bland annat var han vegetarian och gjorde aldrig avsteg från sin princip. Han åt aldrig något bröd med ägg i. ”Jagk äter inget kött”, sa han. ”Men ägg är väl inte kött” invände kanske någon. ”Nej, det är inte kött, men det kan bli kött”, svarade Alsund.
Alsund var en stor friluftmänniska, som nästan varje dag gjorde långpromenader. Han använde lunchstängningen till promenader. Ibland hängde han skylten KOMMER STRAX på dörren men kunde ändå ses vandra långt bort.

Fler bildgallerier från Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsföreningPublicerad av

Hans Bergh
Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com