August Jönssons smedja

1Smedja99.01

August Jönssons smedja

2Smed 98.89 3Smed 98.90 4Smed 98.91 5Smed 98.88 6Smed 98.104 7Smed 98.92 7Smed 98.93 8Smed 98.94 9Smed 98.95 10Smed 98.96 11Smed 98.97 12Smed 98.99 13Smed 98.105 14Smed 98.106 15Smed 98.100 16Smed 98.98 17Smed 98.101 18Smed 98.102 19Smed 98.109 20Smed 98.108 21Smed 98.107 22Smed 98.103 23Smed 99.106 24Smed 99.105 25Smed 98.110 26Smed 99.102 27Smed 99.103 29Smed99.52 30Smed99.51

 

 

 

Fler bildgallerier från Kalvsviks hembygdsföreningPublicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .