Konfirmander Norra Vi

Norra Vi Hembygdsförening gav 2011 ut en bok ”Norra Vi konfirmander”. I den finns de kort från 1900 till 1986 som har återfunnits. Namnen på de ungdomar som konfirmerats finns också upptecknade under varje fotografi. Boken finns att köpa hos Norra Vi Hembygdsförening. Den kostar 160 kronor.

Fler bildgallerier från Norra Vi hembygdsföreningPublicerad av

Björn Johansson