Fotografier Norra Vi

Landskapet förändras snabbt. Bostäder och fritidsbebyggelser tillkommer. Jordbruk, torp, åkrar, skogsmark förändras. Gamla vägar försvinner i grönskan och nya vägar anläggs.
Inte minst blir detta märkbart i en glesbygd som Norra Vi.
Detta album innehåller fotografier från Norra Vi åren 2000-2015. Med bilderna ska vi försöka visa efterkommande generationer hur bygden såg ut aktuella år.

Fler bildgallerier från Norra Vi hembygdsföreningPublicerad av

Björn Johansson